లియో మే, X..... టారోట్ కార్డ్ పఠనం, సైకిక్ మీడియం


”దాని టీ సమయం 'సబ్‌స్క్రయిబ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు
లియో జూలై 23 - ఆగస్టు. 22 క్లైర్‌వోయెన్స్ మరియు టారో కార్డ్ పఠనం MAY2017
మీ నియామక పఠనాన్ని బెవర్లీ డి, (క్రొత్తది) తో షెడ్యూల్ చేయండి[Email protected]
శాంతి మరియు ప్రేమ
మానసిక పఠనం, ఆరాటం, ఉచిత చాట్, ఆన్లైన్ సైకోక్స్, టారోట్ రీడింగ్, డ్రీం వ్యాఖ్యానం, ప్రేమ మరియు శృంగారం, కార్డ్ పఠనం, జ్యోతిషశాస్త్రం, నిపుణుడు, వైద్యం

4 వ్యాఖ్యలు

    -

ఒక వ్యాఖ్యను వదిలివేయండి